November 27, 2021
1 min read

जगति को पण्डितः? को विद्वान्, को कोविदः इत्यादयः प्रश्नाः अवश्यं मनसि उद्भवन्ति। तत्र कारणं किं चेत् सामान्यतया मनुष्यजनाः अहंमन्यमानाः, पण्डितमन्याः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) मुम्बई।विगतवर्षाणां चर्चिताभिनेता धर्मेन्द्रः सखेदं केन्द्रसर्वकारस्य नियमानां विरोधं कृत्वा कृषकाणां कल्याणार्थे निवेदितवान्।धर्मेन्द्रः अन्तर्जालीय पत्रे एनडीएशासनस्य उपायान् प्रदत्तवान्। कृषकान्दोलनेन कस्यापि...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) भोपालम्। भारतीयजनतादलस्य विवाहिता नेत्री प्रज्ञा ठाकुरः उक्तवती यत् पश्चिमबङ्गस्य भ्रष्टसर्वकारस्य पतनाकालः प्रारब्धः। मासत्रयमध्ये तत्र विधानसभायै निर्वाचनं भविष्यति तदा...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) रांची।राष्ट्रीयजनतादलस्य संरक्षकस्य लालू यादवस्य स्वास्थ्यदशा अद्यापि चिन्तायाः कारणं विद्यते इति राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञानकेन्द्रस्य वरिष्ठाः चिकित्सकाः सूचयन्ति। लालू यादवस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) नवदेहली।पश्चिम-बङ्गस्य सेवारतानां त्रयाणां प्रमुख-सुरक्षाधिकारीणां कृते अनुशासन-मूलकं नियमनं बभूव। भाजपानेतृणामुपरि आक्रमणस्य कारणत्वात् ममतायाः त्रयः वरिष्ठपुलिसप्रशासकाः केन्द्रीय-गृहविभागे प्रतिनियुक्ताः भविष्यन्तीति कठोर...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।गुजरातराज्यस्य आदिवासीवर्गस्य शैक्षणिकवातावरणे नर्मदाजिलायाः राजपीपलाग्रामे स्थापिते बिरडामुंडा आदिजाति विद्यापीठे प्रथमकुलपतिस्थाने प्राचार्यः मधुकर पाडवी पदस्थापितः बभूव। डा. पाडवी अधुना...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत) कामरेज।सूरतजिलायाः समीपस्थे कामरेजप्रान्तस्य नवीपारडीग्रामे आरएसटी इति प्रशिक्षणकेन्द्रस्य निर्माणात् पूर्व जिल्लापालस्य डाॊ. धवल पटेलस्य वरद्हस्ते भूमिपूजाकार्यक्रमः साकारः बभूव।...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत) सूरतम्।सूरतमनपापरिसरे 431.32 कोटिरुप्यकाणाम्, 82.83 कोटिरुप्यकाणां सूडाक्षेत्रे विभिन्नानां प्रकल्पानां कृते शासकीयानुदानस्य घोषणां कृतवान्। अडाजन-पालग्रामे संजीवकुमार प्रेक्षालये भव्यकार्यक्रमे मुख्यमन्त्री...

1 min read

उत्कलीयभाषायाः साहित्यस्य संस्कृतेः आजन्मोपासकः, चिरस्मरणीयः दिवंगतः कविकल्पतरुः अगाधु भंजः आबाल्यं दीनतामनुभूय सांरारिकबन्धनात् वितृष्णमना सृजनात्मकदिशायां सदा प्रेरितः आसीत्। पितरौ रघुनाथ-रमादेव्याः एकरेव...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!