November 27, 2021
1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः गतगुरुवासरे देहलीनगरं गतवान्। अत्र आगामिनि वर्षे वायब्रैंट गुजरात-वैश्विकसंगोष्ठीगत चर्चा बभूव। भूपेन्द्र पटेलः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबादः। गुजरातराज्यशासनस्य त्रयः वरिष्ठाः प्रशासनिकसेवाधिकारिणः संप्रति समयात् प्राक् राज्यसेवायां प्रत्यागमनं करिष्यन्तीति चर्चा भवति। 1996 तमवर्षस्य एते त्रयः...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य विमानस्थानकस्य सुरक्षायै राज्यपुलिस प्रशासनात् गुरूदायित्त्वं सम्पन्नम्। प्रारम्भात् अस्मिन् स्थानके पुलिससहायकानां नियुक्तिः आसीत्।भारतीय विमानप्राधिकरणेन यत्र सर्वेषु स्थानकेषु...

1 min read

वार्ताप्रेषक - प्रचारविभाग:संस्कृतभारती देहलीसंस्कृतभारतीसङ्घटनस्य देहलीप्रान्तस्य प्रचारविभागेन २४.११.२०२१ इति दिनाङ्के “कार्यकर्त्रभ्यासवर्गः” रामकृष्णपुरंविभागस्थिते सङ्कल्पभवन-परिसरे आयोजित:। एकदिवसीय: एष: वर्ग: प्रात: दशवादनत: सायं चतुर्वादनं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेशे प्राथमिक-स्वास्थ्य-सुविधायै ग्रामाणां ग्रामीणाः इतस्ततः न भवेयुः । योगिसर्वकारेण एतन्निमित्तं ग्रामेषु पञ्च-सहस्राधिकानि उपस्वास्थ्य-कल्याण-केन्द्राणि निर्मीयन्ते । मुख्यमन्त्री...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)जबलपुरम्। किन्नरसमाजस्य महामण्डलेश्वर हिमांगी सखी कामाक्षामन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठाविषये पूर्णतथ्यं प्रकगाश्य भव्यमन्दिरनिर्माणाय आधारशीलां स्थापितवती। परिसरे गुवाहाटीनगरवत् पारम्परिक कामाक्षाशक्तिपीटस्य स्थापनाय...

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी)देहली । २४.११.२०२१ तमे दिनाङ्के दिल्लीस्थया देववाणीपरिषदा संस्कृतसंवादः इति दिल्लीतः प्रकाशितस्य पाक्षिकसंस्कृतपत्रस्य 250तमस्य अङ्कस्य लोकार्पणसमारोहः समायोज्यत| अस्मिन्नवसरे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः -सूरतम्)नवदेहली। भारतीयसाहित्यिक-सांस्कृतिक शोधसंस्थासु अग्रगण्या चाणक्यवार्ता संस्था संप्रति नियमितरूपेण उन्नतशोधनिबंधानां प्रकाशनेन सह विभिन्नसामाजिकचेतना कर्मसु निरता। अस्य मासस्य 30 दिनाङ्के...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!