November 27, 2021
1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)उदयपुरम्। मोहनलाल-सुखाड़िया-विश्वविद्यालये शुक्रवासरे राज्यपाल: कलराजमिश्रेण मुख्यद्वारस्य लोकार्पणं कृतम्। सः तत्रैव संविधानदिवसस्य समारोहांतर्गते संविधानोद्यानस्य लोकार्पणं कृतवान्। तेन सह...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गुवाहाटी। असमराज्यसर्वकारेण कथितं यत् मिजोरामपक्षतः असमसीमाप्रान्ते अनैतिकोपायेन प्रशस्तमार्गाणां निर्माणं प्रचलति। राज्यस्य संरक्षितधनवनाभ्यन्तरे वृक्षकर्त्तनं च भवति। एतस्मिन् विवादिते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुरादाबाद। गोवर्धनपीठस्य श्री शंकराचार्यः निश्चलानन्द सरस्वती उक्तवान् यत् मानवस्य पूर्णं जीवनं केवलं स्वार्थपरवशं भवति। आजीविकार्जनाय स्वसमयं यापयति।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। जनसुरक्षाभियाने वैफल्यं पुनः कोरोना संक्रमणस्य मूलं कारणं मन्यते। देशे अस्मिन् नवम्बरमासस्य 28 दिवसेषु प्रायतः 2400 छात्राः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुम्बई। महाराष्ट्रराज्ये पुनर्वारं कोरोनासंक्रमणस्य प्रकोपः अनुभूयते। गृहमन्त्रालयस्य परामर्शेन राज्यस्य स्वास्थ्यसेवाविभागः चलचंचलः। विदेशात् आगतानां विमानयात्रीणां कृते मुम्बईमहानगरे 15...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। भारते कोरोनानियंत्रण-योजनायां प्रशासनिके स्तरे अवहेलनं तथा लोकेषु जागरुकतायाः अभावः वर्धते। नवसु दिवसेषु संक्रमितेषु 121 प्रतिशतं मृतकाः...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमण्डले महानगरे च नूतनमतदातृणां कृते गणतांत्रिकप्रक्रियायां महत् मतदानं कथं लाभकारकम् इति जनसचेतनता अभियानशोभायात्रा आयोजिता। सूरतस्य षष्ठबेटेलियनपक्षतः महाविद्यालयानां...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!