November 27, 2021

नगरपालिकानिर्वाचने आप-दलस्य प्रचारकार्य तीव्रं भवति

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)
वापी। वापीनगरपालिकायाः 44 नगरसेवकानां कृते निर्वाचनात् प्राक् प्रमुखराजनैतिकदलेषु प्रतिद्वन्द्विता प्रखरा भवती। सी.आर.पाटीलस्य उपस्थितिः वापीनगरवासीनां कृते आकर्षणस्य कारणमासीत्। भारतीयजनतादलात् सर्वे 44 प्रार्थिनः सभामंचे आगताः। पाटीलस्य नेतृत्वे सर्वेषु आसनेषु विजयः निश्चितः करणीयः इति उद्घोषणा बभूव। अपरतः डॉ. संजीव पांडेयः उक्तवान् यत् नगरपालिकायाम् आम आदमी संगठनं प्रथमवारं विकल्पसंगठनस्य भूमिकायाम् अवतीर्णम्। मतदातृभिः सह जनसंपर्काभियानं क्रियते।

150090cookie-checkनगरपालिकानिर्वाचने आप-दलस्य प्रचारकार्य तीव्रं भवति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!