November 27, 2021

प्रतिगृहे कमलं विकासमानं करणीयम्

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)
वलसाड। गुजरातराज्यभाजपादलीयप्रमुखस्य सी.आर.पाटीलस्य विजयमन्त्रेण अभिषिक्ताः शताधिकाः समर्थकाः, कार्यकर्त्तारः, आगामिनि निर्वाचने शतं प्रतिशतं विजयं प्राप्तुं संकल्पिताः। वलसाडनगरे आयोजिते स्नेहमेलनकार्यक्रमे भाजपानेतुः घोषणा अभूत्। प्रत्यहः एकस्य मंडलस्य जनसेवया, प्रतिनिधिभिः सह संपर्कसेतु स्थापयन् विविधशासकीय योजनानां गणगानाय सी.आर.पाटीलः न्यवेदयत्। पाटीलः उक्तवान् यत् प्रतिमण्डले प्रदेश-प्रमुखेण सह महासचिवाः विशेषातिथौ 24 होरापर्यन्तम् परिभ्रमणेन सह जनसमस्याः निवारयितुं संकल्पं कुर्यात्।
भूपेन्द्र पटेलस्य नेतृत्वे नवनिर्मितमन्त्रीमंडलं राज्यवासीनां कृते निःस्वार्थभावनया प्रेरणया प्रदायकं भवति। निर्दिष्टदिवसे एकस्य निर्दिष्टजनपदस्य नागरिकैः सह भाजपानेतृणां स्नेहमेलनेन जनादेशः सुनिश्चितः स्यात्। इति पाटीलः आशाव्यक्तं करोति स्म।

150030cookie-checkप्रतिगृहे कमलं विकासमानं करणीयम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!