November 27, 2021

विमान स्थानकस्य धावनमार्गस्य प्रशस्तिप्रक्रिया

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)
सूरतम्। सूरतनगरस्य विमानस्थानके प्रत्यहः विमानानां नियमितसञ्चालनेन सह यात्रीणां संख्यायां सततं वृद्धिः दृश्यते। विभिन्न विमान समूहाणां सहयोगेन प्रादेशिक गन्तव्येषु स्थलेषु विमानयात्रा सुलभ्या कथ्यते। अतः सूरतस्थानकस्य धावनमार्गस्य प्रशस्तिप्रक्रिया पुनः तीव्रतरा क्रियते। वेसु ग्रामात् 815 हेक्टरभूमेः अधिग्रहणाय योजनाकाले विशाल भवनानां स्थानान्तरणाय महती बाधा भवेत्। जिलापालेन सह चर्चाकाले धावनमार्गस्य कृते पर्याप्तक्षेत्रस्य आवश्यकता कथं निवारणीया इति प्रश्नाः अनुत्तरिताः। संप्रति विमानधावनमार्गे नवीकरणाय पृथक् विमर्शः आवश्यकः।

150000cookie-checkविमान स्थानकस्य धावनमार्गस्य प्रशस्तिप्रक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!