November 27, 2021

Day: November 23, 2021

 ओला समवायेन नूतनानां वैद्युताण्विकद्विचक्रिकावाहनयानानां औद्योगिकोत्पादनानां निर्माणाभियाने विज्ञप्त्याधारित समर्पिताः व्यवहाराः डिसेम्बर् मासस्य अन्ततः प्रलम्बितम्। यदा त्रयोविंशत्येषु कृषकोत्पादनानामोपरि आधारभूत न्यूनतम निर्धारितम्...

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वापी। वापीनगरपालिकायाः 44 नगरसेवकानां कृते निर्वाचनात् प्राक् प्रमुखराजनैतिकदलेषु प्रतिद्वन्द्विता प्रखरा भवती। सी.आर.पाटीलस्य उपस्थितिः वापीनगरवासीनां कृते आकर्षणस्य कारणमासीत्। भारतीयजनतादलात्...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। मार्गाकस्मिकघटनासु मृतकानां यात्रीणां कृते वैश्विकपटले अन्ताराष्ट्रियश्रद्धांजलि दिवसः गतसंध्यायाम् आयोजितः। वर्षस्य नवम्बरमासस्य तृतीये भानुवासरे जागतिकस्तरे श्रद्धांजलिप्रदानकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। सूरतजिला...

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। गुजरातराज्यभाजपादलीयप्रमुखस्य सी.आर.पाटीलस्य विजयमन्त्रेण अभिषिक्ताः शताधिकाः समर्थकाः, कार्यकर्त्तारः, आगामिनि निर्वाचने शतं प्रतिशतं विजयं प्राप्तुं संकल्पिताः। वलसाडनगरे आयोजिते स्नेहमेलनकार्यक्रमे...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतनगरस्य विमानस्थानके प्रत्यहः विमानानां नियमितसञ्चालनेन सह यात्रीणां संख्यायां सततं वृद्धिः दृश्यते। विभिन्न विमान समूहाणां सहयोगेन प्रादेशिक गन्तव्येषु...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गोरखपुर। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन स्वीयात्रायाः द्वितीयदविसे सोमवासरे प्रातः गोरक्षनाथमन्दिरस्थिते हिन्दूसेवाश्रमे आयोजिते न्यायमण्डपे जनानाम् अभियोगाः श्रुताः । अधिकारिभ्यः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन रविवासरे अत्र उक्तं यत् केन्द्रसर्वकारस्य सहयोगेन उत्तरप्रदेशः चिकित्सालकेन्द्रं भवितुम् अग्रसरः अस्ति। रविवासरे लोकभवने...

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी) उत्तर प्रदेश:। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान द्वारा आयोजित विंशतिदिवसीयसंस्कृतभाषाशिक्षणकार्यशाला अद्य सम्पन्ना। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भाषाविभाग-उत्तरप्रदेश शासनमधीनमे का स्वायत्तशासिसंस्थास्ति यया निरंतरं केभ्यश्चन...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!