November 27, 2021

Day: November 20, 2021

1 min read

प्रेषक: - कैलाश वर्माआजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेशस्य प्रान्ताध्यक्ष भरतपटेल: महोदयस्य नेतृत्वे प्रान्तस्य नूतन शिक्षक संवर्गस्य बहुप्रतीक्षितम् निवेदनं पुरातनी पेंशन...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)दिल्ली। वेदसंस्थानं, नवदेहली इति संस्थायाः नेतृत्वे सप्ताहात्मकं व्याख्यानं गतसंध्यायां प्रारब्धं यत्र वेदविदूषी, राष्ट्रपतिसम्मानेन संवर्धिता, 39 दुर्लभ्यपुस्तकानां रचयित्री...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबाद। विश्वस्य सर्वप्राचीना ओलंपिक्सक्रीडा प्रथमवारं भारतभूमौ 2036 तमवर्षे भवितव्या इति निर्णयः यद्यपि नान्तिमः तथापि गुजरातस्य ऐतिह्ये संपन्ने...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। प्रसिद्धरामायणीकथावाचकः मोरारी बापू स्वप्रवचनस्य पंचमसत्रे साधुसंगतेः गुरुत्वोपरि ध्यानाकर्षणं कृतवान्। ईर्ष्यया, द्वेषभावनया केनापि सह शत्रुतापि नाचरणीया। समयः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)कर्णावती। दीर्घमास-त्रयादनन्तरं गुजरातराज्ये कोरोनायाः प्रकोपः पुनः वर्धते। कोविद-19 इत्यस्याः संभाव्यं तृतीयः प्रवाहः प्रदेशे पदस्थापितः वा इति आरोग्यविभागेन...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)वाराणसी। प्रदेशसर्वकारेण नगरस्य विकासेन सहैव स्वच्छतायाः विशेषावधानं स्थापितम् । योगिसर्वकारेण वाराणस्यां स्वच्छतायै बहुकार्यं कृतम् । प्रदेशसर्वकारस्य प्रयासानां...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)वाराणसी। रामस्य नगर्याः अयोध्यायाः दीपावल्यानन्तरं शिवस्य काश्यां देवदीपावली आयोजिता । उत्तरवाहिन्याः गङ्गायाः चतुरशीतिघट्टेषु सज्जिताः दीपानां शृङ्खला भगवतः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)भुवनेश्वर। वाग्मीताव्याख्यानश्रृंखलयां गतसंध्यायां पवित्रकार्त्तिक-मासस्य माहात्म्यं तथा तुलसीपूजायाः विशेषत्वोपरि विशेष-व्याख्यान संजातम्। समारोहे प्रो. प्रमोदचन्द्र मिश्रः सभापतित्वं कृतवान्।अध्यात्मधर्मविद्याध्ययनकेन्द्रस्यप्रमुखः आचार्यः...

1 min read

कामरुपसंस्कृतसंजीवनीसमाया: समुद्योगेन लोकभाषा-प्रचारसमिते: नलवारीमंडलस्य सययोगेन आयोजिते संस्कृतानुष्ठाने भागग्रहनं कृत्वा धन्यधन्या: भवाम: । आयोजनमतीव उत्तममासीत् ।सभाया: प्रेचेष्टा सदस्यानां सहयोगिता च प्रशंसनीया...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!