November 28, 2021

Day: November 12, 2021

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नर्मदा। भारतीयपर्यटनेतिहासे गुजरातस्य नर्मदातटस्य केवडिया इति आदिवासीपूरिते ग्रामे सर्वाधिकाः पर्यटकाः पदस्थापनं कुर्वन्तः विरलविक्रमं स्थापितवन्तः। गतसप्ताहे दिपावलीपर्वणि सार्वत्रिकावकाशकाले...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)वडोदरा। भाजपादलस्य अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभागस्य मध्यसंभागस्य उपवेशनं वडोदरा कार्यालये अभवत्। उपवेशने गुजरात प्रदेशस्य महामंत्री गौतम गेडिया...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। केन्द्रीय-शिक्षा-मन्त्रालयस्य नेतृत्वे सर्वभारतीय-स्तरे छात्राणां शैक्षिकाधिगमप्रवृत्तेः सर्वेक्षणं क्रियते। 2017 तमवर्षात् प्रारब्धा एषा प्रक्रिया प्रतिसमये प्राथमिक-माध्यमिकवर्गयोः बालानां ज्ञानराशेः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। समग्रेदेशे सीएनजी गैसमूल्यं संप्रति वर्धते। पेट्रोलतैल्यमूल्ये एकवर्षादनन्तरं हृासत्वं संजातम्। राष्ट्रीयस्तरे गुजरातराज्ये प्राकृतिकगैस मूल्यं सर्वाधिकं यदर्थे राज्यस्य...

वार्ताहर: - दीपकः शास्त्रीजयपुरम्। संस्कृतस्य जगति एका नूतनायाः पत्रिकायाः प्रारम्भ: अभवत्। पत्रिकाया: प्रथमांकस्य सितम्बरमासस्य प्रकाशनं संस्कृतदिवसे अभवत्, तदा आरभ्य: प्रतिमासं...

1 min read

कार्तिकमासस्य शुक्लप्रतिपत्तिथौ भारतीय-सनातन-परम्परायाम् अन्नकूट-महोत्सवः आचर्यते । अनेन भगवान् विष्णुः प्रसीदति ।'कार्तिकस्य सिते पक्षे अन्नकूटं समाचरेत् ।गोवर्धनोत्सवं चैव श्रीविष्णुः प्रीयतामिति ।।अस्मिन्...

 आगामी वर्षस्य मध्ये मे मासे पञ्चस्तरियप्रणालितया तरंगलहरिवर्णालिपंक्तियाः सघोषोव्हान नूतनं विक्रयणं प्रत्यर्पण्यां पूरःसरम् आवेदनपत्राणि प्रक्रिया आरभते इति केन्द्रीय सर्वकारस्य दूरसंचाराधीन...

भगवदनुग्रहः - विवेकचूडामणौ वेदान्तकेसरी उपदिशति यत् अस्यां पृथिव्यां मनुष्यत्वं (आचारसम्पन्नं जीवनम्) मुमुक्षुत्वं (मोक्षेच्छा) अपि च महापुरुषसंश्रयः (सद्गुरोः सन्निधिः) एतत् त्रयमपि...

1 min read

लखनऊ । विधानसभा मतदानस्य महारणे युवानः मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य सर्वतोवृहद् निधिः भविष्यन्ति । वृत्त्याः उद्योगस्य च विस्तरेण युवभ्यः उन्नतेः उद्घटितम्...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। प्रदेशस्य ग्रामीणस्वास्थ्यसुविधां सम्यग्कर्तुं मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन गतसार्धचतुर्वर्षेषु धरातले कार्यं कृतम् । यस्य परिणामः अस्ति यत् अद्य...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!