November 28, 2021

Day: November 2, 2021

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमण्डलीयविधिसेवामण्डलेन सह जिला-सत्रीयन्यायालयस्य संयुक्तोपक्रमे राष्ट्रीय एकतादिवसस्य भव्यसमारोहः आयोजितः।स्वतंत्रतायाः हीरकोत्सवे 75 वर्षापूर्त्तिकाले सत्रीयन्यायालयस्य न्यायाधीशः वी.के.व्यासः, सत्तामण्डलस्य सचिवः के.एन.प्रजापतिः...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)चलितसप्ताहे दिपावली-पर्वणः पालनावसरे शासकीयप्रशासकानामुपरि केन्द्रीयसतर्कताशाखायाः विशेषं ध्यानं केन्द्रितम्। अपराधनियंत्रणमण्डलेन कथितं यत् शासकीयाधिकारीणां मनोविनोदनाय तोषाय च ये जनाः उत्कोचं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)जम्मू। जम्मू-काश्मीरसंघप्रदेशे एनसी इति नेशनल कोन्फ्रेंससंगठनात् अनेके कार्यकर्त्तारः दलपरिवर्त्तनं कृतवन्तः। एतेषु द्वौ पूर्वविधायकौ अपि स्तः। भाजपानेता तरुण...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली/भोपालम्। आत्महत्याप्रकरणे भारतीय-राज्येषु मध्यप्रदेशः सर्वोपरि कलंकितः मन्यते। गतवर्षे अस्मात् राज्यात् पंचसहस्त्रं छात्राणां कृते अपमृत्युः विवादस्य कारणं भवति।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पादरा। पादरानगरे निवसदि्भः बंगीयनागरिकैः प्रतिवर्षमिव चलितमासे कार्त्तिकमासस्य अमावास्या तिथौ दिपावलीपर्वणि प्रसिद्धां कालीकापूजां करिष्यन्ति। बंगालीसमाजस्य शताधिकाः महिलाः सभक्तिकं...

1 min read

प्रयाणं तेहरणमस्ति मेऽभिलाषाणाम्।पश्येत्कश्चिद्उत्खननं दैवस्य दैववत:।तव कष्टं तव सौख्यं,मम कष्टं मम सौख्यंत्वत्त आसीज्जीवनंविहस्य मयका जल्पित-माजीवनं संङ्गोऽस्ति तेह्यस्त्यमिदं हि भाषणम्।यदा यदाऽऽयास्यति विधु:स्मरणं...

1 min read

(प्रेषकः - आचार्य दीनदयालशुक्लः)उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानद्वारा संचालित द्वितीयस्तरीय आनलाइनसंस्कृत-भाषा-प्रशिक्षणस्य उद्घाटनकार्यक्रमादनन्तरं अद्य पञ्चमदिवसस्यपाठे प्रशिक्षकत्वेन पाठ्यन् आचार्यदीनदयालशुक्लेन समवेत्तविभिन्नराजेभ्यः प्रतिभागिभ्यः व्याकरणस्य शूक्ष्मांशान् बोधयित्वा संस्कृतभाषायाः उपादेयतां...

 भारतदेशस्य दुष्करं वायुः अप्रमाणित उत्सर्जनंनियन्त्रय शून्याधारित संकल्पं सप्तत्याधिकद्विसहस्त्रतमावत्सरान्ते करिष्यति इति प्रधानमन्त्री महोदयेन सम्बोधयेत्। गतमासे वस्तूसेवाकरस्य सङ्ग्रहणेन द्वितीयं उच्चांक त्रयदशमलवाधिकेकमहापद्ममितं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!