November 28, 2021

Day: November 1, 2021

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य सीमाक्षेत्रस्य प्रशस्तिकरणेन सरोली-कठोर-सायण-सचीनवत् पंचायतीग्रामाणां प्रथमवारं समावेशनं संजातम्। नूतनक्षेत्रेषु मनपायाः नागरिकसुविधाकेन्द्राणां निर्माणं बभूव गतदिवसे पौराध्यक्षा हेमालीबेन...

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी)देवभूमि-द्वारका। रक्षक(पोलीस) संस्मरण दिनः (दि-21 ओक्टोबर) तः राष्ट्रीय एकता दिनः (31 ओक्टोबर) स्य कार्यक्रम अन्वये पोलीस महानिर्देशक...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)बोटाद। गुजरातस्य बोटादजनपदस्य चर्चिते हनुमान् मन्दिरे सालंगपुरग्रामस्थे कष्टभंजनदेवपीठे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः विशेषपूजार्चनां कृतवान्। हीरकखचितं पाटवस्त्रं तथा...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। राष्ट्रीय एकतादिवसे सूरतमहानगरकार्यालये भाजपादले शताधिकाः उद्यमिनः सदस्यतां प्राप्तवन्तः। नरेन्द्र मोदिनः विकासवादोपरि प्रबलविश्वासः तथा सी.आर.पाटीलस्य सफल नेतृत्वे...

1 min read

 विपण्यां विनिमयान्वित व्यवहाराणां अधोगमनगतिं अनवरतं प्रचलति इति अभिप्रायं विश्लेषकाःअब्रवीत। आय्डिएफ्सि फर्स्ट धनकोषागारे आय्डिएफ्सिसमवायस्य प्रत्यवर्तितं विलिनीकरणोपक्रमंआयोजिष्यति। द्विस्तरियप्रणालितया तरंगलहरिवर्णालिपंक्तियाः उपयुज्य वि...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। जीवनदायिनी गङ्गा उत्तरप्रदेशस्य लक्षमितेभ्यः ग्रामीणेभ्यः कृषकेभ्यश्च वृत्तिदायिनी निर्मीयते । राज्यसर्वकारेण गङ्गायाः उभयोः तटयोः वृहद् स्तरे औद्यानिक्याः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मिशनशक्त्याः तृतीयचरणान्तर्गतं नवम्बरमासस्य द्वितीयदिनाङ्कम् आरभ्य विशेषकार्यक्रमाणाम् आयोजनं करिष्यते। महिलाकल्याणविभागपक्षतः अस्मिन् मासे महिलाः पुत्र्यः सम्बद्धानां विभिन्नकार्यक्रमाणाम् आयोजनं...

1 min read

श्रीः नीलाकाशे तत्परं तारापथि किं वर्तते ? सूर्यमण्डलं, ग्रहाः, तेषां गतिविधयः, उल्कापातः कदा भवति?, ग्रहान्तरेषु जीवाः वसन्ति न वा, मनुष्याणां...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!