November 27, 2021

Month: September 2021

 अभिज्ञपरिचयपत्रकेन दत्तांशयुक्तसमसञ्चिकासूत्राणां उपयुज्य व्यवहाराणां पराजित्य जूलै मासे भारतीयधनदनिगमस्य वैयक्तिकधनविधानम् / धनप्रेषणव्यवस्थाप्रणालिं उपयुज्य संकलितानां व्यवहाराणां धनावंतरणं विगत वर्षस्य अपेक्षया नवोत्तरेकशतप्रतिशतमेन...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)राउरकेला। व्यासश्री ज्ञानदीप शतकीयव्याख्यानश्रृंखलायाः 65 तमं व्याख्यानं व्याकरण-मधिकृत्य अव्ययीभाव-समासाधारितं गतसंध्या-यामायोजितम्। तिरुपतिकेन्द्रीयसंस्कृत-विद्यापीठस्य सहायकाचार्यः डॉ. दुर्गाशरण रथः वैदिकं मंगलाचरणं...

1 min read

वार्ताहर: - जगदीश: डाभीअमरेली । प्राप्तवार्तानुसारं २७/०९/२०२१ तमे दिनाङ्के सायं चतुर्वादने अमरेली जनपदस्य श्री वढेरा प्राथमिक शालायायां बाल संसदस्य सामान्य...

प्रेषक: - प्रह्लाद:हरियाणा। हरियाणा प्रान्तस्य सोनीपत नगरस्य लौहपथमार्गे रेलयानम् तीव्रगत्या आगच्छत् आसीत् तदैव आंदोलनकारिणः कृषकाः लौसपथे आगताः।यानचालकेन आपातकालीन आवरोधकः प्रयुक्त।...

1 min read

(प्रेषक: - आचार्य-राजमंगल:)नवदिल्ली। यू पि एस् सि संस्थया आयोजितायाः २०२० वर्षस्य नागरिकसेवापरीक्षायाः फलं प्रकाशितम्। मुम्बई ऐ ऐ टीतः बिरुदपदं प्राप्तवान्...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। प्रदेशे षोडशजनपदेषु पीपीपी–आधारे चिकित्सामहाविद्यालयम् उद्घाटयितुं सर्वकारस्य आकर्षकनीत्याः कारणेन देशस्य अनेकेः वृहद् संस्थानैः आरम्भः कृतः । एतेषु...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा)हिमाचलप्रदेशः। डॉ दिनेशशर्मभारद्वाजविरचिताया: संस्कृतसाहित्यमंजूषाया सप्तमं संस्करणम् (बृहदसंस्करणम्) प्रकाशितम्। अस्य प्रथमं संस्करणम् २०१४ तमे वर्षे प्रकाशितम्। तदारभ्य सततं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!