November 28, 2021

विशेषः लेखम् / Spe. Article

1 min read

विश्व आयरन अल्पतादिवसस्य पालनावसरे शिवपुरी-मण्डले सहस्त्राधिककन्यानां कृते एनिमियानिरोधि जागरुकता-कार्यक्रमः आयोजितः। श्री शक्तिशाली महिला संगठनस्य सदस्याः, निर्मला शाक्य, नीलम प्रजापतिः, रजनी...

1 min read

लोके आर्थिकव्यवहाराणां व्यवस्था कथमारब्धा? कालान्तरे व्यवस्थायामस्यां प्रवृत्तानि परिवर्तनानि कानि इति परिशीलयामस्तर्हि गत 50 वर्षेषु एषा व्यवस्था आधुनिकोपकरणैः अतिवेगेन परिवर्तितेति वक्तुं...

1 min read

वार्ताप्रेषक - प्रचारविभाग:संस्कृतभारती देहलीसंस्कृतभारतीसङ्घटनस्य देहलीप्रान्तस्य प्रचारविभागेन २४.११.२०२१ इति दिनाङ्के “कार्यकर्त्रभ्यासवर्गः” रामकृष्णपुरंविभागस्थिते सङ्कल्पभवन-परिसरे आयोजित:। एकदिवसीय: एष: वर्ग: प्रात: दशवादनत: सायं चतुर्वादनं...

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी)देहली । २४.११.२०२१ तमे दिनाङ्के दिल्लीस्थया देववाणीपरिषदा संस्कृतसंवादः इति दिल्लीतः प्रकाशितस्य पाक्षिकसंस्कृतपत्रस्य 250तमस्य अङ्कस्य लोकार्पणसमारोहः समायोज्यत| अस्मिन्नवसरे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः -सूरतम्)नवदेहली। भारतीयसाहित्यिक-सांस्कृतिक शोधसंस्थासु अग्रगण्या चाणक्यवार्ता संस्था संप्रति नियमितरूपेण उन्नतशोधनिबंधानां प्रकाशनेन सह विभिन्नसामाजिकचेतना कर्मसु निरता। अस्य मासस्य 30 दिनाङ्के...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)भुवनेश्वर। महात्मा गान्धिनः ओडिशायात्रायाः शताब्दिपालनाय राज्यभाषा-साहित्य-संस्कृतिमन्त्रालयस्य नेतृत्वे चतुः दिवसात्मकाः विविध-कार्यक्रमाः आयोजिताः। आजादी का अमृतमहोत्सवः इत्यस्य पालनावसरे नगरस्य...

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी) उत्तर प्रदेश:। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान द्वारा आयोजित विंशतिदिवसीयसंस्कृतभाषाशिक्षणकार्यशाला अद्य सम्पन्ना। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भाषाविभाग-उत्तरप्रदेश शासनमधीनमे का स्वायत्तशासिसंस्थास्ति यया निरंतरं केभ्यश्चन...

1 min read

प्रेषक: - कैलाश वर्माआजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेशस्य प्रान्ताध्यक्ष भरतपटेल: महोदयस्य नेतृत्वे प्रान्तस्य नूतन शिक्षक संवर्गस्य बहुप्रतीक्षितम् निवेदनं पुरातनी पेंशन...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)दिल्ली। वेदसंस्थानं, नवदेहली इति संस्थायाः नेतृत्वे सप्ताहात्मकं व्याख्यानं गतसंध्यायां प्रारब्धं यत्र वेदविदूषी, राष्ट्रपतिसम्मानेन संवर्धिता, 39 दुर्लभ्यपुस्तकानां रचयित्री...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!