November 28, 2021

अन्तर्राष्ट्रीय/ International

(प्रेषक: - विजयःछिब्बरः)नोयडा । अत्र शरद् ऋतु आरंभ पूर्व पर्यावरण स्थिति चिंतनीयं अस्ति । पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहितं देहली...

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी)देहली । राष्ट्रीय राजधानी देहली नगरे वर्ष 2021 हेतु मिसेज़ इंडिया इंटरनेशनल क्वीन चयन हेतु गत त्रिदिवसीय...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। कोरोनानिरोधि-महाभियाने भारतस्य वैद्यकीय-प्रयासः संप्रति आन्तराष्ट्रीयस्तरे श्लाधनीयः विषयः। भारते उत्पादितस्य वैक्सीन विश्वस्य 96 देशानां कृते रोचते। विश्वस्वास्थ्यसंगठनेनापि...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)बीजींग। चीनराष्ट्रस्य अनेकेषु राज्येषु, महानगरेषु कोविद-19 इत्यस्या पुनराविर्भावः बभूव। अनेन प्रशासनिकस्तरे निरोधनोपायाः विचार्यन्ते। केवलं सप्ताहद्वयस्य मध्ये विशालराष्ट्रस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)रोम। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतसंध्यायां जी-20 शिखरराष्ट्रसंगोष्ठ्यां सहभागिता कुर्वन् विश्वनेतृभिः सह विभिन्नप्रसंगोपरि चर्चा कृतवान्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः...

1 min read

(प्रेषक: - आचार्य-राजमंगल:)मूलतो भारतीया अनीता आनन्दः कानडा देशस्य रक्षामन्त्रित्वेन नियुक्ता। तद्देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जस्‍टिन ट्रुडे इत्यमुना लिबरल पार्टीति दलस्य पुनरेकवारं शासनावाप्तेः...

1 min read

प्रेषक: - आचार्य-राजमंगल:बेय्जिङ्। चीनदेशे बहुकालानन्तरं कोविड्रोगः व्याप्यते। रविवासरे २६ जनाः अपि रोगबाधिताः अभवन्। अतः वुहाननगरे गतदिने आयोज्यमानं 'मारत्तण्'नामिका धावनक्रीडा किञ्चित्कालं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)ढाका। बांग्लादेशस्य अल्पसंख्यकानां हिन्दनामुपरि अहेतकाक्रमणेन राष्ट्रीयसुरक्षाबलेन 450 जनाः बन्धनं प्राप्ताः। एतेषामुपरि नैकानि प्रकरणानि न्यायालये प्रचलन्ति। दुर्गापूजायाः मंचोपरि...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मोस्को। रूसदेशस्य तातारस्तानसंभागे रविवासरे आकस्मिकं विमानपतनं सञ्जातं यत्र यात्रीषु 16 सदस्याः पञ्चत्वं प्राप्ताः सन्ति। अन्ये सप्तजनाः भीषणमात्रायां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)काबुल। अफगानिस्तानस्य कृते सुदिनं स्वप्नमिव परिगण्यते। तालीबानी-आक्रमणेन राष्ट्रीयसुरक्षा आर्थिक-भ्रष्टाचारः - महिला-शिशु कल्याणं तथा शिक्षणं सर्वत्र चिन्ता वर्धते।...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!