November 27, 2021

ओडिशा / Odisha

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)ब्रह्मपुरम्। अखिलभारतीय-साहित्य-परिषदः, उत्कलगञ्जामशाखायाः नेतृत्त्वे प्रतिबुधवासरे सान्ध्यकालीनचर्चासत्रं समायोज्यते। गतबुधवासरे कालिदास-विरचितस्य मेघदूतकाव्यग्रन्थे सामाजिक-सचेतनता कीदृशी वर्णिता, तस्याः उपरि विशिष्ट-संस्कृत-प्राध्यापकः डॉ....

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)भुवनेश्वर। महात्मा गान्धिनः ओडिशायात्रायाः शताब्दिपालनाय राज्यभाषा-साहित्य-संस्कृतिमन्त्रालयस्य नेतृत्वे चतुः दिवसात्मकाः विविध-कार्यक्रमाः आयोजिताः। आजादी का अमृतमहोत्सवः इत्यस्य पालनावसरे नगरस्य...

1 min read

रथयात्रायाः शुभावसरे ओडिशाराज्य मुख्यमन्त्रिणा मान्यवर नवीन पट्टनायकेन भुवनेश्वरस्थित इनफोभाली नामके स्थाने द्वयोः अत्याधुनिक कर्कटरोग चिकित्सालययोः निर्माणाय भित्तिप्रस्तरं संस्थापितम् । एकस्तावत्...

1 min read

(प्रेषकः नन्दप्रदीप्तकुमारः)चान्दबालि । अग्नितैलादीनां पेट्रोल-डिजेल रन्धनग्यास-समेत अन्य-अत्यावश्यक-द्रव्यादीनां अहैतुक-मूल्यवृद्धि-प्रतिवादेन वामपन्थि-दल पक्षतः अद्य षट् होरां यावत् ओडिशा प्रदेश उज्झितः आसीत् । फलतः...

1 min read

(प्रेषकः नन्दप्रदीप्तकुमारः)भुवनेश्वरम् । अखिल-भारत-आयुर्विज्ञान-संस्थाने गुरुवासरे एक्मो यन्त्रांशः संस्थापित अभवत् । आगामिनि सप्ताहाभ्यन्तरे इदं यन्त्रं संचालितं भविष्यति इति एम्स पक्षतः सूचना...

1 min read

(प्रेषकः नन्दप्रदीप्तकुमारः)भुवनेश्वरम् । मरामारीकरोनायाः विभीषिकां लक्षीकृत्य ऐषमः बोलवम यात्रापि राज्यसर्वकारेण निषिद्धकर्तुं विचिन्तिता । सुतरां पवित्र-श्रावणमासे शिवभक्ताः देवाधिदेवस्य महादेवस्य जलाभिषेककर्तुं वञ्चिताः...

1 min read

 पुरी - अद्य पुर्य्यां श्रीविग्रहाणाम् आडप-मण्डपं प्रति गमनम् । सूचारुरूपेण इदं महत्कार्यं सेवकैः संपादितम् । आठगडम् - स्वभर्त्तुः इक्मो...

1 min read

(प्रेषकः नन्दप्रदीप्तकुमारः)नवदिनात्मिका रथयात्रा भारतवर्षस्य विशिष्टं पर्व । आषाढ-शुक्ल- द्वितीयायां तिथौ इयं घोषयात्रा भवति । अस्याः रथयात्रायाः दाण्डयात्रा-घोषयात्रा- श्रीगुण्डिचायात्रा इति बहूनि...

1 min read

 पुरी - अद्यारभ्य द्विदिनपर्यन्तं महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य नवयौवनवेशः संघटितः । अनवसर पिण्डिकायां अस्य वेशः प्रचलति । अस्मिन् कोरोनाकाले अस्य वेशस्य...

1 min read

 पुरी - अनवसर-त्रयोदश्यां महाप्रभोः जगन्नाथस्य स्वत्रन्त्र-नीतिकान्तिः सम्पन्ना । इत्यवसरे घणालागि, पाटडोर, खलिप्रसाद तथा खडिप्रसादलादि नीतिविशेषाः संपन्नाः । कोबिड स्थिति...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!