November 28, 2021

बिहार / Bihar

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पटना। बिहारराज्यभाजपा-संगठने साधुसंतपूजा प्रक्रिया भवति। उत्तरप्रदेशे योगी आदित्यनाथस्य निर्णयवत् समग्रे बिहारराज्ये भाजपानेतृषु निर्वाचनीयभावः विराजते। प्रदेशस्य विधायकाः, सांसदाः,...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा)बिहारप्रदेश:। "धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिलाव्यवहारतः"इति महर्षियाज्ञवल्क्यवचनेन धार्मिककृत्यादौ मिथिला भारतभुवः शिरोमणित्वं भजते।यस्यां भुवि विविधशास्त्रार्थपारावारीणो विद्वन्मणयो मण्डनभारती-वाचस्पतिगङ्गेश-शङ्करमिश्रप्रभृतयो जन्माधिगच्छन्।यत्रत्या "मधुवनीचित्रकला(मधुबनी...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पटना। सीबीएसई-परिचालितानां विद्यालयानां द्वादशकक्षायाः लक्षाधिकानां छात्राणां कृते पुनः समस्या। दीर्घसमयात् वार्षिकपरीक्षायाः परिणामाः प्रकाशिताः तथापि केन्द्रीय-शिक्षामण्डलेन छात्राणां प्राप्तगुणपत्राणां...

1 min read

(प्रेषक: - आचार्य-राजमंगल:)बिहार। राष्ट्रस्य विभिन्नराज्येषु ग्राम ग्रामान्तरेषु प्रतिगृहं पञ्चसप्ततितमं स्वतन्त्रतादिनम् समाचर्यते। कोविड्रोगबाधा अस्ति चेदपि मार्गपार्श्व जनाः सुदिनस्य आह्लादान् अभिव्यञ्जयन् अभिव्यञ्जयन्तः...

1 min read

(प्रेषकः राघवनाथ झा)पटना। सूचनासम्पर्कमन्त्री श्रीसंजयझा शुक्रवासरे अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारस्य शानि निर्गते| 2019-2020 वर्षीय प्रगति प्रतिवेदने बिहारराज्ये उच्चशिक्षाक्षेत्रे सजाता च कृते...

1 min read

(प्रेषकः राघवनाथ झाः)संस्कृतभारती बिहारप्रान्तन्यासस्य तत्त्वावधाने दशदिवसीयाभासिक-संस्कृतसम्भाषण वर्गस्यायोजनं जातम् । आपत्कालेऽप्यवसर कल्पनाय गृहेषु स्थितानां जनानां प्रशिक्षणाय अभियानमिदमभूत्। 27 अप्रैलतः 4 जूनपर्यन्तं...

1 min read

(प्रेषक: आचार्य राज मंगल:)बिहार। कोविड्व्यापनं प्रतिरोद्धुं राष्ट्रस्य क्षेमप्रवर्तनेभ्यश्च केन्द्र-राज्य-प्रशासनानाम् अधिकायः आवश्यकः, तदायः पेट्रोल् डीजलादि-तैलानामुपरि समर्पितेन करेणैव अधिगम्यते इति केन्द्रपेट्रोलियम् मन्त्रिणा...

1 min read

(वार्ताप्रेषक:- वत्स देशराज शर्मा)बिहारस्य आराजनपदस्य आरा नगरे संस्कृतभारतीद्वारा आयोजितायां सम्भाषणकक्षायां २३-५-२०२१ दिनाङ्के रविवासरे सरला-कथा-वाचनम् इति कार्यक्रमाभवत्। आरासंस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता, श्रीराजेशकुमारमिश्रामहाभागस्य तत्वावधाने...

1 min read

(प्रेषकः शिवम त्रिपाठी)अद्यारभ्य 18वर्षस्य उपरि जनानां टीकाकरणं भविष्यति तस्य कृते सम्पूर्णव्यवस्था भूतं टीकाकरणाय मण्डलीयचिकित्सा नीत्वा आहत्य 17केन्द्र एवं 130बूथ केन्द्र...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)पटना/राञ्ची। शासनकाले क्षमतायाः दुरुपयोगः कथं मारात्मकः घातकः च भवेत् इत्यस्य प्रत्यक्षं प्रमाणं लालू यादवः। झारखण्डस्य राञ्चीकारागृहे सार्ध त्रयवर्षात्मकं कारावरणं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!