November 28, 2021

उत्तरप्रदेशः

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उप्रदेशस्य पञ्च-दशकोट्यधिकेभ्यः खाद्यान्न-पत्रकधारकेभ्यः सर्वकारेण निःशुल्क-खाद्यान्नस्य द्विगुणितामात्रा प्रदीयते । उत्तरप्रदेशस्य जनेभ्यः खाद्यान्नापणैः द्विगुणितं निःशुल्क-खाद्यान्नं प्राप्स्यते । योगि-सर्वकारानन्तरं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेशे प्राथमिक-स्वास्थ्य-सुविधायै ग्रामाणां ग्रामीणाः इतस्ततः न भवेयुः । योगिसर्वकारेण एतन्निमित्तं ग्रामेषु पञ्च-सहस्राधिकानि उपस्वास्थ्य-कल्याण-केन्द्राणि निर्मीयन्ते । मुख्यमन्त्री...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन जेवरक्षेत्रे नोएडा–अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तकस्य शिलान्यासस्य अवसरे संबोधयता उक्तं यत् अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तकेन पश्चिमोत्तरप्रदेशसाय नूतनपरिचयः प्राप्तः । तेन...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। योगिसर्वकारेण येन प्रकारेण स्वच्छभारताभियानं जनान्दोलने परिवर्तितं तस्य चित्रं अधुना जनानां सम्मुखे आगच्छति । योगिसर्वकारः स्वच्छभारताभियानस्यान्तर्गतं सम्पूर्णप्रदेशे...

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी) उत्तर प्रदेश:। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान द्वारा आयोजित विंशतिदिवसीयसंस्कृतभाषाशिक्षणकार्यशाला अद्य सम्पन्ना। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भाषाविभाग-उत्तरप्रदेश शासनमधीनमे का स्वायत्तशासिसंस्थास्ति यया निरंतरं केभ्यश्चन...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन रविवासरे अत्र उक्तं यत् केन्द्रसर्वकारस्य सहयोगेन उत्तरप्रदेशः चिकित्सालकेन्द्रं भवितुम् अग्रसरः अस्ति। रविवासरे लोकभवने...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गोरखपुर। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन स्वीयात्रायाः द्वितीयदविसे सोमवासरे प्रातः गोरक्षनाथमन्दिरस्थिते हिन्दूसेवाश्रमे आयोजिते न्यायमण्डपे जनानाम् अभियोगाः श्रुताः । अधिकारिभ्यः...

1 min read

(वार्ताहर: - डॉ. नरेन्द्र राणा)उत्तरप्रदेशस्य नोयडानगरे प्रथमः 'एयर- पॉल्यूशन- कंट्रोल- टावर' अर्थात् वायु- प्रदूषण- नियंत्रक- स्तम्भ" इत्यस्योद्घाटनं केन्द्रीय- बृहदुद्योगमन्त्री डॉ....

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)वाराणसी। प्रदेशसर्वकारेण नगरस्य विकासेन सहैव स्वच्छतायाः विशेषावधानं स्थापितम् । योगिसर्वकारेण वाराणस्यां स्वच्छतायै बहुकार्यं कृतम् । प्रदेशसर्वकारस्य प्रयासानां...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)वाराणसी। रामस्य नगर्याः अयोध्यायाः दीपावल्यानन्तरं शिवस्य काश्यां देवदीपावली आयोजिता । उत्तरवाहिन्याः गङ्गायाः चतुरशीतिघट्टेषु सज्जिताः दीपानां शृङ्खला भगवतः...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!