November 28, 2021

हिमाचलप्रदेशः

1 min read

(वार्ताहर: - डॉ. नरेन्द्रराणा)हिमाचलप्रदेश-विश्वविद्यालयः शिमला उमंग- फाऊंडेशन- शिमला च इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमे आयोजिते कार्यक्रमे संस्कृत-विषये उत्कृष्टप्रदर्शनाय मण्डी-जनपदस्य करसोगक्षेत्रस्य दिव्यांगपुत्री संस्कृतछात्राश्च पूनमशर्मा...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स-देशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। पण्डितविष्णुकान्तशुक्ल महोदयस्य जन्मदिवसोपलक्ष्ये वैदिकगणेन समायोजितं वैश्विकसंस्कृतकविसम्मेलनम्। अस्य कार्यक्रमस्य सत्रोद्घाटनकर्ता पण्डितश्रीउमाकान्त-शुक्लमहाभागाः प्राघुणिकपुङ्गवा: पद्मश्री डॉ.रमाकान्तशुक्लमहाभागा:, कार्यक्रमस्य अध्यक्ष: प्रो० धर्मदत्तचतुर्वेदीमहाभागाः सारस्वतातिथय:डॉ.निरञ्जनमिश्रमहाभागाः,...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स-देशराजशर्मा)श्री जयरामसंस्थानाम्परमाध्यक्षःश्री ब्रह्मस्वरूप-ब्रह्मचारी महाराजस्य निर्देशने 25 अक्तूबरतः 27 अक्तूबरपर्यन्तं त्रिदिवसीयं क्षेत्रीयं वैदिकसम्मेलनस्या-योजनमभवद् यस्मिन् सम्पूर्णदेशस्य विदुषां मन्त्रोच्चारणैःवातावरणं शुद्धमभवत्।सम्मेलनस्य समापने विद्यापीठस्य...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा)निर्माणं चलति "परिवर्तनम्" इति संस्कृतचलच्चित्रस्य। चलच्चित्रस्यास्य निर्देशकः अस्ति उत्कलराज्यस्य डॉ.मानसरञ्जन-साहुः। कृषकाणां जीवनाधारितमस्ति इदं चलच्चित्रम् । अस्मिन् चलच्चित्रे...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा)हिमाचलप्रदेशे विद्यालयानाम् उद्घाटनम् अचिरेण भविष्यति, विद्यार्थिनः पूर्ववत् पाठयिष्यन्ते इति योजना शिक्षाविभागेन विहिता अस्ति । विद्यालयेषु विद्यार्थिनां सङ्ख्यानुसारं...

वार्ताहरः वत्स देशराज शर्माहिमाचलप्रदेशः। देवभूमिहिमाचलप्रदेशस्य लघ्वीकाशीमण्डयां निर्मितभविता भोजनं यन्मण्डयालीधाम नाम्ना प्रसिद्धमस्तीदानामस्य प्रसारो विदेशेष्वपि भविष्यति।सितम्बरमासस्य षष्ठतारिकासंवादे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीमहाभागेन मण्डयाली धाम स्मरणीकृत्य...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा) छोटी काशी - हिमाचलप्रदेशः। राजकीय-माध्यमिक- पाठशाला-नागधार इत्यस्य छात्रै: आचरित: सेवासप्ताह:।वरिष्ठजनानां ज्येष्ठजनानां च प्रतिष्ठायां आयोजितस्य सेवासप्ताहस्य चतुर्थ:...

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेश:। दिनाङ्क: २८ अगस्त २०२१ त: आरभ्यमानं वर्तन्ते त्रयदिवसात्मक महामृत्युञ्जयनामध्येयं अनुष्ठानं सिल्ग ग्रामे। ग्रामोऽयं विद्यते हिमाचलप्रदेशस्थ: छोटी काशी मण्ड्याम्।...

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी)हमीरपुर-हिमाचलप्रदेश:। भाषा एवं संस्कृतिविभाग- हमीरपुरद्वारा यशपाल- साहित्य- प्रतिष्ठानम् नादौन इत्यत्र संस्कृतसप्ताहस्य समापनावसरे समायोजिते राज्यस्तरीये परिसम्वादकार्यक्रमे विहितम्। गीतस्य...

1 min read

(प्रेषक: - शिवा शर्मा)सोलन-हिमाचलप्रदेश:। हिमाचल शास्त्रीकमीशन व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्रमिति संस्कृतपुस्तकस्य विमोचनम् सोलननगरे हिमाचल-संस्कृत-अकादमी-द्वारा आयोजितं संस्कृत-विद्वत्सम्मेलमित्याख्ये कार्यक्रमे अभवत्। पुस्तकस्य लेखक: संस्कृतशिक्षक:...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!