November 28, 2021

गुजरात प्रदेश

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। गुजरातराज्ये आगामी दिसम्बरमासे आयोज्यमानं पंचायतनिर्वाचनकाले कस्यापि राजनैतिकदलस्य सहकारिता नावश्यकी। स्वायत्तशासने राजनैतिक-संकेतानां प्रयोगेण अयथा विवादस्यावकाशोपरि समस्त आदिवासीसमाजस्य पक्षतः...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। समाजे निरामयजीवनाय परिसेविकानां भगिनीनां निःस्वार्थसेवायाः अनुपमदृष्टान्तेन यदा रुग्णालयेषु एते कर्मिभ्यः सदा पूज्याः, तासां भगिनीनां कृते उत्साहवर्धनाय गृहराज्यमन्त्रिणः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पालनपुरम्। गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणः भूपेन्द्र पटेलस्य अपमानं कुर्वन् जनैकः प्राप्तवयस्कः बनासकांठा नगरपुलिसदलेन बन्धनं प्राप्तः। वावप्रान्तस्य प्रौढ बटूकमोरारी सामान्यतः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)राजकोट। गुजरातराज्यस्य कृते पाटीदारसंप्रदायस्य समर्थनं विना कस्यापि राजनैतिकदलस्य कृते सर्वकारसंरचना न सरला इति सर्वजनविदिता घटना। लोकसभा-विधानसभयोः कृते...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य पाण्डेसराग्रामे वस्त्रोद्योगे अकस्मात् अग्निकाण्डेन श्रमजीविनः भीताः। मनपायाः अग्निनिरोधिशाखाया यत्र शमनप्रक्रिया प्रारब्धा परम् भीषणाग्निप्रवाहेण लक्षाधिकरुप्यकाणां हानिः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः गतगुरुवासरे देहलीनगरं गतवान्। अत्र आगामिनि वर्षे वायब्रैंट गुजरात-वैश्विकसंगोष्ठीगत चर्चा बभूव। भूपेन्द्र पटेलः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबादः। गुजरातराज्यशासनस्य त्रयः वरिष्ठाः प्रशासनिकसेवाधिकारिणः संप्रति समयात् प्राक् राज्यसेवायां प्रत्यागमनं करिष्यन्तीति चर्चा भवति। 1996 तमवर्षस्य एते त्रयः...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य विमानस्थानकस्य सुरक्षायै राज्यपुलिस प्रशासनात् गुरूदायित्त्वं सम्पन्नम्। प्रारम्भात् अस्मिन् स्थानके पुलिससहायकानां नियुक्तिः आसीत्।भारतीय विमानप्राधिकरणेन यत्र सर्वेषु स्थानकेषु...

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। गुजरातराज्यभाजपादलीयप्रमुखस्य सी.आर.पाटीलस्य विजयमन्त्रेण अभिषिक्ताः शताधिकाः समर्थकाः, कार्यकर्त्तारः, आगामिनि निर्वाचने शतं प्रतिशतं विजयं प्राप्तुं संकल्पिताः। वलसाडनगरे आयोजिते स्नेहमेलनकार्यक्रमे...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। मार्गाकस्मिकघटनासु मृतकानां यात्रीणां कृते वैश्विकपटले अन्ताराष्ट्रियश्रद्धांजलि दिवसः गतसंध्यायाम् आयोजितः। वर्षस्य नवम्बरमासस्य तृतीये भानुवासरे जागतिकस्तरे श्रद्धांजलिप्रदानकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। सूरतजिला...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!