November 28, 2021

प्रादेशिक / State

1 min read

(वार्ताहरः अशोक मोहोड)वलसाड। गुजरातराज्ये आगामी दिसम्बरमासे आयोज्यमानं पंचायतनिर्वाचनकाले कस्यापि राजनैतिकदलस्य सहकारिता नावश्यकी। स्वायत्तशासने राजनैतिक-संकेतानां प्रयोगेण अयथा विवादस्यावकाशोपरि समस्त आदिवासीसमाजस्य पक्षतः...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। समाजे निरामयजीवनाय परिसेविकानां भगिनीनां निःस्वार्थसेवायाः अनुपमदृष्टान्तेन यदा रुग्णालयेषु एते कर्मिभ्यः सदा पूज्याः, तासां भगिनीनां कृते उत्साहवर्धनाय गृहराज्यमन्त्रिणः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पालनपुरम्। गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणः भूपेन्द्र पटेलस्य अपमानं कुर्वन् जनैकः प्राप्तवयस्कः बनासकांठा नगरपुलिसदलेन बन्धनं प्राप्तः। वावप्रान्तस्य प्रौढ बटूकमोरारी सामान्यतः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)राजकोट। गुजरातराज्यस्य कृते पाटीदारसंप्रदायस्य समर्थनं विना कस्यापि राजनैतिकदलस्य कृते सर्वकारसंरचना न सरला इति सर्वजनविदिता घटना। लोकसभा-विधानसभयोः कृते...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य पाण्डेसराग्रामे वस्त्रोद्योगे अकस्मात् अग्निकाण्डेन श्रमजीविनः भीताः। मनपायाः अग्निनिरोधिशाखाया यत्र शमनप्रक्रिया प्रारब्धा परम् भीषणाग्निप्रवाहेण लक्षाधिकरुप्यकाणां हानिः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उप्रदेशस्य पञ्च-दशकोट्यधिकेभ्यः खाद्यान्न-पत्रकधारकेभ्यः सर्वकारेण निःशुल्क-खाद्यान्नस्य द्विगुणितामात्रा प्रदीयते । उत्तरप्रदेशस्य जनेभ्यः खाद्यान्नापणैः द्विगुणितं निःशुल्क-खाद्यान्नं प्राप्स्यते । योगि-सर्वकारानन्तरं...

1 min read

(वार्ताहरः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। पश्चिमवङ्गस्य पुरुलिया-वाकुडा-वीरभूम्जीलासु “पाञ्जाव न्याशनाल” इति संस्थायाः वित्तकोषेषु नियोगः चलति। एतस्याः वित्तसंस्थायाः निन्मकर्मीविभागस्य कृते नियोगः भविष्यति।आवेदनेच्छुकानां कृते ये...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)उदयपुरम्। मोहनलाल-सुखाड़िया-विश्वविद्यालये शुक्रवासरे राज्यपाल: कलराजमिश्रेण मुख्यद्वारस्य लोकार्पणं कृतम्। सः तत्रैव संविधानदिवसस्य समारोहांतर्गते संविधानोद्यानस्य लोकार्पणं कृतवान्। तेन सह...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः गतगुरुवासरे देहलीनगरं गतवान्। अत्र आगामिनि वर्षे वायब्रैंट गुजरात-वैश्विकसंगोष्ठीगत चर्चा बभूव। भूपेन्द्र पटेलः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबादः। गुजरातराज्यशासनस्य त्रयः वरिष्ठाः प्रशासनिकसेवाधिकारिणः संप्रति समयात् प्राक् राज्यसेवायां प्रत्यागमनं करिष्यन्तीति चर्चा भवति। 1996 तमवर्षस्य एते त्रयः...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!