November 28, 2021

सूरत महानगरम्/ Surat City

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। समाजे निरामयजीवनाय परिसेविकानां भगिनीनां निःस्वार्थसेवायाः अनुपमदृष्टान्तेन यदा रुग्णालयेषु एते कर्मिभ्यः सदा पूज्याः, तासां भगिनीनां कृते उत्साहवर्धनाय गृहराज्यमन्त्रिणः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य पाण्डेसराग्रामे वस्त्रोद्योगे अकस्मात् अग्निकाण्डेन श्रमजीविनः भीताः। मनपायाः अग्निनिरोधिशाखाया यत्र शमनप्रक्रिया प्रारब्धा परम् भीषणाग्निप्रवाहेण लक्षाधिकरुप्यकाणां हानिः...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमण्डले महानगरे च नूतनमतदातृणां कृते गणतांत्रिकप्रक्रियायां महत् मतदानं कथं लाभकारकम् इति जनसचेतनता अभियानशोभायात्रा आयोजिता। सूरतस्य षष्ठबेटेलियनपक्षतः महाविद्यालयानां...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य विमानस्थानकस्य सुरक्षायै राज्यपुलिस प्रशासनात् गुरूदायित्त्वं सम्पन्नम्। प्रारम्भात् अस्मिन् स्थानके पुलिससहायकानां नियुक्तिः आसीत्।भारतीय विमानप्राधिकरणेन यत्र सर्वेषु स्थानकेषु...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतनगरस्य विमानस्थानके प्रत्यहः विमानानां नियमितसञ्चालनेन सह यात्रीणां संख्यायां सततं वृद्धिः दृश्यते। विभिन्न विमान समूहाणां सहयोगेन प्रादेशिक गन्तव्येषु...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। मार्गाकस्मिकघटनासु मृतकानां यात्रीणां कृते वैश्विकपटले अन्ताराष्ट्रियश्रद्धांजलि दिवसः गतसंध्यायाम् आयोजितः। वर्षस्य नवम्बरमासस्य तृतीये भानुवासरे जागतिकस्तरे श्रद्धांजलिप्रदानकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। सूरतजिला...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)राजकोट। गुजरातभाजपादलस्य संगठकः प्रमुखः सी.आर. पाटीलः ब्रह्मसमाजस्य एकस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितः सन् अवदत् यत् शिवशक्तेः करूणया परशुरामस्य महिमना...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतनगरस्य विमानस्थानके प्रत्यहः विमानानां नियमितसञ्चालनेन सह यात्रीणां संख्यायां सततं वृद्धिः दृश्यते। विभिन्न विमान समूहाणां सहयोगेन प्रादेशिक...

गुजरातराज्यस्य पूर्वं मुख्यमन्त्री: श्री विजयभाई रुपाणि महोदयः दाउदी वोहरा समुदायस्य धर्मगुरुः डो. सैयदना साहेब महाभागस्य जन्मदिवस समारोहे समागत्य तस्मै जन्मदिवस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। प्रतिवर्षमिव चलितसम्बत्सरस्य कृते भारतीयनगराणां मध्ये स्वच्छताभियानोपरि सर्वेक्षणे गुजरातराज्यात् त्रीणि महानगराणि गौरवान्वितानि। सूरतमहानगरं सर्वभारतीयस्तरे द्वितीयं तथा अहमदाबादनगरं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!