November 28, 2021

प्रकीर्ण / Uncategorized

(वार्ताहरः राजेन्द्र उपाध्याय)सूरतम्। दरिद्रता नाभिशापः अपि च मानवजन्यपराधः, जातिगतापवादः इति विश्वदारिद्रयनिवारणदिनविशेषः गतदिवसे आयोजितः। संयुक्तराष्ट्रमण्डलेन प्रतिवर्षं 17 दिनांके अस्य दिवसस्य विश्वस्तरे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। गुजरातराज्यशासनेन गुरूत्वपूर्णः आदेशः प्रकाशितः। वीरनर्मददक्षिणगुजरात विश्वविद्यालये पूर्वकुलपतिः डॉ. शिवेन्द्र गुप्तः यद्यपि अनेकेषु भ्रष्टाचारेषु संपृक्तः इति मिथ्याप्रचारः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुम्बई। 16 सितम्बर 2021 दिनाङ्के डी-बीयर्स फोरेवरमार्क द्वारा तस्य नूतनं आभूषण सञ्चयनम् प्रस्तूत अभूत्। फोरेवरमार्क अवंती संभावनेभ्यः...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। गुजरातराज्यस्य जलविकास-संसाधनमन्त्री कुंवरजीभाई बावलीया स्वनेतृत्वे सम्पूर्णदक्षिणगुजराते मण्डलीयस्तरे समीक्षासत्रं संचालितवान्। नलात् प्रतिगृहे पेयजलम् इति प्रादेशिक परियोजनायाः आमूलात् निरीक्षणं...

सुनफा योगः - यदि जन्मकुण्डल्यां चन्द्रमस: द्वितीय स्थाने सूर्यस्य अतिरिक्त: कोऽपि अन्य ग्रह भवति तर्हि सुनफा योगः भवति ।अनफा योगः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त: - सूरतम्)मुम्बई। एकानूतनावार्तानुसारं सैफ अली खान:, अर्जुन कपूर:, जैकलिन फर्नांडीस:, यामी गौतम: च इत्यस्य विज्ञापन पुटकं पश्चाद् चलचित्रकारेण...

1 min read

(प्रेषकः - सुखेन्दुः दासः)(पश्चिमवङ्गः) दक्षिणवङ्गे पुनः चक्रवातस्य सम्भावना सूचयति राज्यवायु-विभागः। सोमवासरस्य परं मङ्गलवासरे चक्रवातस्य प्रभावः अपश्यत्। मङ्गलवासरात् आरभ्य शनिवासर पर्यन्तं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!